Jak se mění dotace na výměnu zdrojů

Program Nová zelená úsporám je jedním z nejefektivnějších programů v ČR zaměřených na úspory energie v rodinných a bytových domech. Hlavním cílem programu je zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší. Podpora směřuje na zateplování budov, výstavbu či nákup domů s velmi nízkou spotřebou energie, ekologické způsoby vytápění budov včetně výměny nevyhovujících zdrojů na vytápění, na využívání